Directe producent charcuterie

🚚 Gratis verzending over 40€* 🕚 Snelle verzending

Gegevensbescherming

De site directos.eu wordt uitgegeven door het bedrijf SASU OFF AXIS hierna "de verwerkingsverantwoordelijke"

genoemd

Algemene informatie

Dit gedeelte is gewijd aan ons privacybeleid. Hiermee kunt u meer te weten komen over uw rechten, evenals over de herkomst en het gebruik van de browse-informatie die wordt verwerkt tijdens uw raadpleging van onze website. Dit beleid is dus belangrijk voor u, die een positieve en zelfverzekerde ervaring van onze diensten wenst te hebben, en voor ons, die uw vragen over uw raadpleging van onze site nauwkeurig en volledig willen beantwoorden en rekening willen houden met uw wensen.

De verwerkingsverantwoordelijke beschermt de privacy van zijn internetgebruikers door de geldende wetgeving te respecteren. Tijdens de raadpleging van onze site kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site worden geregistreerd door programma's, met name in zogenaamde "cookie"-bestanden die op uw computer zijn geïnstalleerd, onder voorbehoud van de keuzes die u zou hebben uitgedrukt en die u op elk moment kunt wijzigen.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonlijke gegevens gebruikt en wordt u geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van de site te waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (gewijzigd op 6 augustus 2004).

Verzameling van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens verzamelen, met name via het gedeelte "contact" of "mijn account" of wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

"Persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie over u die u vrijwillig verstrekt door een formulier op de site in te vullen, of die de verwerkingsverantwoordelijke verzamelt als onderdeel van uw browsen op de site. de natuur toestaat u direct of indirect te identificeren.

Persoonsgegevens omvatten dus persoonsgegevens (zoals uw namen, contactgegevens die u meedeelt) en elektronische identificatiegegevens die op of vanaf uw computer beschikbaar zijn (zoals "cookies" of "IP-adressen"). We willen erop wijzen dat de elektronische identificatiegegevens het mogelijk maken om uw aansluitterminal of de pagina's die u tijdens het browsen op de site hebt geraadpleegd, te identificeren en op zichzelf over het algemeen onvoldoende zijn om u bij naam te identificeren. Wanneer u vrijwillig persoonlijke gegevens over uzelf verstrekt, stemt u ermee in nauwkeurige informatie te verstrekken die de belangen of rechten van derden niet schaadt.

In overeenstemming met artikel 32 van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, wordt de informatie die essentieel is voor het verwerken van bestellingen aangegeven met een asterisk op de pagina's van de site. De andere gevraagde informatie, waarvoor het antwoord optioneel is, is bedoeld om u beter te leren kennen en zo de aangeboden diensten te verbeteren.

Elektronische identificatiegegevens: cookies

Bij het raadplegen van een website kan een website-uitgever, zoals de verwerkingsverantwoordelijke, dankzij uw navigatiesoftware een "cookie"-bestand op uw computer plaatsen. Met deze "eigen" cookies kunt u niet worden geïdentificeerd, maar wordt informatie geregistreerd met betrekking tot de navigatie van uw terminal op onze site (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het uur van de raadpleging, de taalinstellingen, de verbindingstijd, enz. ). Tijdens de geldigheidsduur of registratieperiode stelt deze cookie de controller in staat om uw computer te identificeren tijdens uw volgende bezoeken, met name om uw browsen te vergemakkelijken en u een gepersonaliseerde browse-ervaring te bieden.

Partners of serviceproviders van de verwerkingsverantwoordelijke, of externe bedrijven, kunnen ook worden verplicht, afhankelijk van uw keuzes, om cookies van "derde partijen" op uw computer te plaatsen.

De houdbaarheid van deze informatie op uw computer door de controller is 13 maanden.

We vestigen uw aandacht op het feit dat het delen van het gebruik van uw terminal met andere mensen het gepersonaliseerde karakter van de actie van cookies kan wijzigen.

 • Functionele cookies:

Essentieel voor navigatie, ze stellen u in staat om de belangrijkste functionaliteiten van de site te gebruiken, zoals het beheren van uw winkelmandje of het behouden van uw identificatie tijdens uw navigatie, om de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal, beheren en veilig toegang krijgen tot uw persoonlijke ruimte of uw transacties beveiligen. Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze site, in het bijzonder voor de goede uitvoering van het bestelproces. Het verwijderen ervan kan navigatieproblemen op onze site veroorzaken, evenals de onmogelijkheid om een ​​bestelling te plaatsen.

 • Advertentiecookies:

Dit zijn cookies die worden gebruikt om u advertenties te tonen of u informatie te sturen die is afgestemd op uw interessegebieden op onze site of buiten onze site wanneer u op internet surft. Ze worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te helpen meten.

De weigering van deze advertentiecookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Het weigeren van advertentiecookies stopt echter niet met adverteren op onze site of op internet, het heeft alleen tot gevolg dat er advertenties worden weergegeven die geen rekening houden met uw interesses of uw voorkeuren. .

Deze cookies zijn voornamelijk cookies van derden die worden geplaatst door partners of reclamebureaus

Partners of advertentienetwerken die cookies gebruiken

Google

https://policies.google.com/technologies/cookies#how-google-uses-cookies

Facebook

https://www.facebook.com/policy/cookies/

Cookiebeheer

Internetbrowserinstellingen

U kunt er op elk moment voor kiezen om deze cookies uit te schakelen en uw wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, via het Help-gedeelte van de werkbalk van uw browser.

Uw browser kan worden geconfigureerd om u op de hoogte te stellen van de cookies die op uw computer worden geplaatst en u te vragen deze al dan niet te accepteren. U kunt cookies geval per geval accepteren of weigeren of ze systematisch eens en voor altijd weigeren.

Houd er rekening mee dat deze configuratie van uw browser u de toegang tot bepaalde inhoud kan ontnemen of uw browsen en de services die u van onze site verwacht aanzienlijk kan verstoren. Indien nodig wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het gestoorde gedrag van onze site als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies te gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan. Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies te weigeren, kunt u geen aankopen doen of profiteren van essentiële functies van onze site, zoals het opslaan van artikelen in uw winkelmandje of het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen.

>

Om cookies zo goed mogelijk te beheren volgens uw verwachtingen, nodigen wij u uit om uw browser te configureren rekening houdend met het doel van cookies zoals hierboven vermeld.

De configuratie van elke browser is anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt wijzigen. Dit vertelt u hoe u nieuwe cookies kunt weigeren of een bericht kunt ontvangen dat u op de hoogte wordt gesteld van hun ontvangst of hoe u cookies systematisch of volgens hun uitgever kunt deactiveren. U kunt cookies ook handmatig wissen.

U kunt cookies uitschakelen door de instructies als volgt te volgen:

Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Gebruik van persoonsgegevens

Uw gegevens zijn onderworpen aan computerverwerking die het beheer van klantenrelaties mogelijk maakt, met name het volgen van betalingen en bestellingen, levering, facturering, beheer van uw klantenaccount en onze loyaliteits- en sponsorprogramma's, het beheer van klachten bij de klantenservice, het beheer van meningen over producten, diensten of inhoud, evenals het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en verzet. Ze kunnen ook worden gebruikt door partnerbedrijven voor statistische studies, kwaliteitsbewaking van onze service en, mits uw voorafgaande toestemming, commerciële prospectie.

De gegevens die op deze site worden verzameld, zijn bedoeld voor exclusief gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke. Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

De verwerkingsverantwoordelijke geeft uw persoonsgegevens alleen door aan een derde partij:

 • wanneer de verwerkingsverantwoordelijke deze informatie moet delen met zijn distributeurs, dienstverleners en in het bijzonder zijn technische dienstverleners om u de door u gevraagde dienst te leveren (bijvoorbeeld het verzenden van de nieuwsbrief);
 • >
  • wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking een verzoek ontvangt van een gerechtelijke autoriteit of een door de wet gemachtigde administratieve autoriteit waarin wordt verzocht om de mededeling van deze informatie in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.
  • De verwerkingsverantwoordelijke stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens tijdens de overdracht aan de bovengenoemde personen te waarborgen.

  Bescherming van persoonsgegevens

  Alleen geautoriseerde medewerkers van de afdelingen verkoop, klant, logistiek en IT (evenals hun lijnmanagers) hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Het bevoegde personeel van de onderaannemers kan er ook toegang toe hebben wanneer het contract tussen de onderaannemers en de verwerkingsverantwoordelijke de verplichtingen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid vermeldt (artikel 35 van de wet van 6 januari , 1978 zoals gewijzigd) en specificeert met name de te bereiken beveiligingsdoelstellingen.

  We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, met name om te voorkomen dat ze openbaar worden gemaakt aan onbevoegde derden. Als zodanig implementeert de verwerkingsverantwoordelijke alle nodige maatregelen om zijn IT-apparaten te beveiligen. In het geval dat uw gegevens worden overgedragen aan onderaannemers (met name voor hun hosting), zorgt de verwerkingsverantwoordelijke ervoor dat deze laatste een beveiligingsniveau hebben dat voldoet aan de standaardvereisten en wettelijke vereisten.

  Uw gegevens kunnen, met name vanwege de gedeeltelijke uitbesteding van de verwerking, buiten de Europese Unie worden overgedragen. In dit geval zorgt de verwerkingsverantwoordelijke ervoor dat deze doorgifte voldoet aan het wettelijk kader: doorgifte naar een land dat voldoende bescherming biedt, ondertekening van contractuele clausules uitgevaardigd door de Europese Commissie of, voor een dienstverlener gevestigd in de Verenigde Staten, verificatie van de voorafgaande naleving van het wettelijk kader "Privacy Shield".

  Uitoefening van uw rechten: informatie, verzet, toegang en rectificatie

  De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming kunnen worden gebruikt voor commerciële wervingsdoeleinden. In het geval van een goedgekeurd commercieel verzoek, garandeert de verwerkingsverantwoordelijke u het recht om zich hier a posteriori tegen te verzetten.

  In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38, 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden, heeft u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. recht om bezwaar te maken tegen hun verwerking.

  Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar contact@directos.eu of een brief (met een kopie van uw identiteitsbewijs) te sturen naar: SASU OFF AXIS - 15 rue Édouard Bourdet, 66100 Perpignan, FRANKRIJK

  De wijziging of verwijdering van persoonsgegevens vindt plaats binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek door onze klantenservice.

  Om u af te melden voor de nieuwsbrief of promotionele elektronische berichten, klikt u eenvoudig op de afmeldlink onderaan de pagina. Houd er rekening mee dat dit verzoek pas echt in behandeling wordt genomen als een bericht dit bevestigt.

  U kunt ook een e-mail sturen naar contact@directos.eu of een brief (met een kopie van uw identiteitsbewijs) sturen naar: SASU OFF AXIS - 15 rue Édouard Bourdet, 66100 Perpignan, FRANCE

  Als u uw weigering heeft uitgesproken om de nieuwsbrief te ontvangen, kunt u nieuwe bestellingen op de site blijven plaatsen met dezelfde identificatiecodes, zonder nieuwe nieuwsbrieven te ontvangen, tenzij u hier uitdrukkelijk om verzoekt.

  >

  Door in te loggen op uw klantaccount kunt u ook alle informatie in uw account wijzigen, corrigeren, bijwerken en corrigeren onder “ mijn persoonlijke gegevens”.

  Bewaren van persoonsgegevens

  Persoonlijke gegevens met betrekking tot klanten worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie.

  Gegevens die worden gebruikt om het bewijs van een recht of een contract te leveren, of die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen echter onderworpen zijn aan een tussentijds archiveringsbeleid voor een duur die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden bewaard , in overeenstemming met de geldende bepalingen (in het bijzonder maar niet uitsluitend die voorzien door het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Consumentenrecht).

  Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf uw laatste aankoop en worden vervolgens gearchiveerd met beperkte toegang voor een extra periode van 5 jaar om strikt beperkte en wettelijk toegestane redenen (betaling, garantie, geschillen …).

  In geval van uitoefening van het recht op toegang of rectificatie, kunnen gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de periode voorzien in artikel 9 van het Wetboek van Strafvordering (d.w.z. één jaar).

  In geval van uitoefening van het recht van verzet, kunnen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn voorzien in artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering (d.w.z. drie jaar).

  Er worden geen gegevens met betrekking tot uw creditcard opgeslagen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Ze passeren en worden afgehandeld door de bankpartner die naar behoren gemachtigd is om deze gegevens te beheren.

  Informatie

  Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het Persoonsgegevensbeleid of de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke gegevens over u verzamelt en gebruikt, kunt u een e-mailbrief sturen naar het volgende adres: contact@directos. eu

  Als u, ondanks al onze inspanningen, van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, weet dan dat u de mogelijkheid heeft om contact op te nemen met de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/agir

  Laatste update: 02/07/2018