Juridische kennisgevingen

Informatie op de site

De site die toegankelijk is via het URL-adres https://directos.eu (hierna de "Site" genoemd) wordt uitgegeven door SASU OFF AXIS (hierna "SASU OFF AXIS" genoemd), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 2.000, geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Perpignan onder nummer 814.808.374, en met statutaire zetel op 15 avenue de la goélette 66420 Le Barcarès, Frankrijk, intracommunautaire VAT FR11 814 808 374, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

SASU OFF AXIS
15 avenue de la goélette
66420 Le Barcarès
Frankrijk

Klik hier om per e-mail contact met ons op te nemen. We beantwoorden uw e-mails in minder dan 24 uur van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.

Informatie, Dienst na verkoop: 06 81 46 04 49, van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

De publicatiedirecteur is de heer Clément COSTA, voorzitter van SASU OFF AXIS.

De site wordt gehost door het bedrijf: AMEN SASU – https://amen.fr
12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Parijs
Telefoon: 0811 88 77 66 (0,06 € / min + belprijs)

Personen die toegang hebben tot de Site worden "Sitegebruikers" genoemd.

Intellectueel eigendom

De sitegebruiker krijgt een privé en niet-exclusief recht om deze site te gebruiken.

Alle elementen die op de Site worden gepubliceerd, zoals teksten, foto's, logo's, grafisch handvest, lay-out, informatie, ontwerp, afbeeldingen, presentatie en inhoud van de Site, zonder dat deze lijst uitputtend is, vormen werken in de zin van de Franse intellectuele eigendomscode en zijn het exclusieve eigendom van SASU OFF AXIS.

Bijgevolg is elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de Site of zijn samenstellende elementen, zoals handelsmerken, logo's, grafisch handvest, lay-out, informatie, ontwerp, afbeeldingen, presentatie en de inhoud van de Site, zonder deze lijst volledig zijn, wat zou kunnen worden gemaakt zonder de toestemming van hun auteurs of rechtverkrijgenden, is verboden en stelt de betrokken Gebruikers bloot aan gerechtelijke procedures.

Registratie op de Site houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in ten voordele van de Gebruiker van de Site.

Persoonlijke gegevens

SASU OFF AXIS kan direct of indirect persoonlijke gegevens verzamelen over de gebruikers van de site.

De rechtstreeks verzamelde persoonlijke informatie van de gebruikers van de site is onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het oog op het beheer en de administratie van hun account op de site, evenals het beheer van de commerciële relaties tussen de gebruiker van de website en SASU UIT DE AS.

Deze gegevens worden verwerkt door SASU OFF AXIS of haar geautoriseerde dienstverleners, in overeenstemming met de regels van vertrouwelijkheid en veiligheid uiteengezet in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, binnen de grenzen van de algemene verkoopvoorwaarden.

Deze rechtstreeks verzamelde persoonlijke informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Gebruikers van de Site hebben het recht om de persoonlijke informatie die ze naar de Site hebben verzonden, in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Gebruikers van de Site kunnen ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kunnen ze contact opnemen met SASU OFF AXIS door hun identiteit te bewijzen per e-mail door te schrijven naar contact@directos.eu of per post per schrijven naar
SASU OFF AXIS
15 avenue de la goélette
66420 Le Barcarès
Frankrijk

De persoonlijke informatie van sitegebruikers die indirect van hen wordt verzameld, wordt verwerkt met behulp van cookies. SASU OFF AXIS gebruikt deze cookies met name om verbindingsstatistieken op te stellen, evenals de browsegeschiedenis van gebruikers, enz.

Een cookie is een tekstbestand dat op unieke wijze door de siteserver op de harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op de computer introduceren. Cookies zijn uniek toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver van het domein dat de cookie heeft uitgegeven. Gebruikers van de site hebben de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door dit te specificeren in de instellingen van de webbrowser die ze gebruiken.

SASU OFF AXIS verklaart dat het alle nodige maatregelen heeft genomen om de persoonlijke gegevens van sitegebruikers die ze aan haar toevertrouwen, te beschermen.

In het geval dat SASU OFF AXIS de bovengenoemde gegevens aan een derde partij moet doorgeven, zal SASU OFF AXIS eerst de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers van de site vragen.

Verbinding

SASU OFF AXIS verklaart alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat gebruikers van de site een optimale toegang tot de site hebben, behalve in geval van overmacht, een gebeurtenis buiten haar macht en onderhevig aan onderhoudsperiodes en mogelijke storingen.

SASU OFF AXIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verbindingsproblemen die specifiek zijn voor de computerapparatuur van gebruikers van de site of die verband houden met een storing van de gebruikte internettoegangsprovider.

Sites van derden / hyperlink

De pagina's van de site kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden, beheerd door bedrijven die los staan ​​van SASU OFF AXIS, waarover SASU OFF AXIS geen controle heeft.

Bijgevolg wijst SASU OFF AXIS alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze sites van derden, het gebruik dat ervan kan worden gemaakt en de inhoud waarnaar deze sites van derden verwijzen.

Als een gebruiker van de site een hypertekstlink naar een site van derden wil introduceren, moet hij eerst toestemming vragen aan SASU OFF AXIS.

Evenzo moeten hypertekstlinks van derden naar de site op verzoek van SASU OFF AXIS worden verwijderd.

Bewerken

SASU OFF AXIS behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgevingen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Gebruikers van de Site zijn verplicht deze juridische kennisgevingen regelmatig te raadplegen.

Laatste update: 02/07/2018